top of page

Persondataforordning – beskyttelse af personlige oplysninger 

 

     

I virksomheden LifeEnergies indhentes de nødvendige personlige oplysninger til at kunne identificere personen og til at kunne stille en diagnose forud for iværksættelse af en behandling af massage eller akupunktur  

 

Samtykke erklæring

Der indhentes en samtykke erklæring når der bookes en tid via onlinebooking. før den. 28-5-2018, fik LifeEnergies en mundtlig samtykke erklæring.   

Personen har ret til at trække sit samtykke tilbage. I så fald slettes eller anonymiseres personens data.
   

Dataansvarlig

Den dataansvarlige er LifeEnergies   

Databehandler 

Databehandleren er både LifeEnergies og Onlinebooq, Lifeenergies er databehandler i forhold til de manuelt skrevne journaler, og onlinebooq har alle klient bookninger og nogle journaler, i deres bestyttede onlinebooking system.

Der foreligger en skriftlig databehandleraftale imellem den LifeEnergies og OnlineBooq Aps.

Videregivelse af personlige oplysninger. Personlige oplysninger videregives aldrig til 3. part, uden kundens udtrykkelige skriftlige samtykke, medmindre særlovgivning siger noget andet.

Personen har ret til at få udleveret de oplysninger, som personen selv har tilvejebragt, eller at få dem videresendt til en anden dataansvarlig i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Opbevaring af personlige oplysninger , dvs. Journaler på papir, og data i onlinebooq. Alle personlige oplysninger på papirjournaler opbevares i et aflåst skab i klinikken, og alle data der er i online bookingsystemet ved Onlinebooq opbevares i deres system, hvor Lifeenergies har en personlig adgangskode, og LifeEnergies computer har ligeledes en personlig adgangskode kode for at få adgang., PC kommer altid med hjem privat, hvor den ikke er tilgængelig for andre.

Tidsfrister for sletning. Oplysninger, hvor sidste aktive dato er mere end 3 år gammel, destrueres på betryggende måde.

bottom of page